நாட்டின் மிகப்பெரிய மருந்து குப்பிகள் தயாரிப்பாளரான ஸ்காட் கைஷா நிறுவனத்துடன் அதன் 50% பங்குகளை வாங்கி சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப்